Podporte naše združenie, poskytnutím 2% z Vašich zaplatených daní!

Pomôžete tak, nášmu združeniu s vykonávaním aktivít, ktoré sú orientované na zvýšenie zdravotného povedomia medzi pacientami. Možno aj vďaka Vášmu príspevku zlepšíme zdravotnú uvedomelosť pacientov na Slovensku.

Všetky informácie o poskytnutí 2% z daní

2 maly

Najbližšie meranie

Meranie v lekárni U Kozmu a Damiána - Bratisl... V str, 26. apríl 2017 09:00 h Bratislavský kraj Lekáreň U Kozmu a Damiána
Meranie v lekárni Važec - Košice V str, 3. máj 2017 09:00 h Košický kraj Lekáreň Važec
Meranie v Lekárni u Broja - Považská Bystrica V pia, 5. máj 2017 08:30 h Trenčiansky kraj Lekáreň u Broja
Meranie v Lekárni KAROLÍNKA - Vranov nad Topľ... V str, 10. máj 2017 09:00 h Prešovský kraj Lekáreň KAROLÍNKA
Meranie v lekárni Ametyst - Banská Štiavnica V pia, 12. máj 2017 10:30 h Banskobystrický kraj Lekáreň Ametyst

her1Projekt Zdravie do lekárne je celoslovenským projektom, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Občianske združenie s rovnomenným názvom ponúka pre partnerské lekárne komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré súvisí s meraniami biochemických parametrov, ako aj s poskytovaním odborných rád v rámci konzultácie zdravotného stavu pacienta. Naše aktivity, sú smerované na celosvetové kampane vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO akými sú: Svetový deň zdravia, Deň diabetu, Deň bez antibiotík, Deň srdca a pod., ako aj na vlastné iniciatívy.

Zapojením sa do tejto iniciatívy lekáreň bez akéhokoľvek vyťaženia ich vlastného personálu alebo vynaloženia vysokých vstupných nákladov, ktoré súvisia s technickým zabezpečením potrebným pre biochemické vyšetrenia, získa možnosť poskytnúť svojim pacientom činnosť, v rámci ktorej pacient získa informáciu o svojom zdravotnom stave a to pomocou merania krvného tlaku, arytmie srdca, hladiny cholesterolu, triglyceridov, glukózy, a pod. Pacient je informovaný o jeho telesnom BMI ako aj o riziku vzniku fatálnych, či smrteľných kardiovaskulárnych príhod. Toto všetko vykonáva odborný personál z radu farmaceutov, ako aj študentov posledných dvoch ročníkov farmácie.

Samozrejme, nechceme naše aktivity upriamiť len na meranie biochemických parametrov. V rámci niektorých kampaní sa viac venujeme pacientom, ktorí majú problém s obezitou, fajčením, či inými civilizačnými chorobami.

Pacient sa okrem informácie o zdravotnom stave dozvie o možnostiach úpravy jeho životného štýlu akou je úprava jedálnička, či možnosť ľahších i zložitejších fyzických aktivít. Zaškolený personál oboznámi pacientov s možnosťou farmakoterapie pomocou výživových doplnkov, prípadne pacientovi odporučí návštevu lekára. Každý pacient, ktorý sa zapojí do takejto aktivity získa knižku svojho zdravotného stavu, do ktorej si môže značiť vývoj nameraných hodnôt, a tak bude môcť sledovať svoj progres. Okrem toho si odnesie prezentačný materiál, na ktorom mu je zrozumiteľne predstavený komplex opatrení potrebných pre zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Viac informácii o projekte pre lekáreň
Viac informácii o projekte pre študenta

Projekt Zdravie do lekárne je celoslovenským projektom, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Občianske združenie s rovnomenným názvom ponúkne pre tieto partnerské lekárne komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré súvisí s meraniami biochemických parametrov, ako aj s poskytovaním odborných rád v rámci konzultácie zdravotného stavu pacienta. Naše aktivity sú smerované na celosvetové kampane vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO akými sú: Svetový deň zdravia, Deň diabetu, Deň bez antibiotík, Deň srdca a pod.