Podporte naše združenie, poskytnutím 2% z Vašich zaplatených daní!

Pomôžete tak, nášmu združeniu s vykonávaním aktivít, ktoré sú orientované na zvýšenie zdravotného povedomia medzi pacientami. Možno aj vďaka Vášmu príspevku zlepšíme zdravotnú uvedomelosť pacientov na Slovensku.

Všetky informácie o poskytnutí 2% z daní

2 maly

Prečo sa zapojiť do projektu?

V momentálnej ťažkej situácii lekárenstva, kedy je lekáreň doslova na každom rohu, je práve starostlivosť o pacienta často hlavným kritériom pre to, do ktorej lekárne pacient zavíta. Zapojením sa do projektu Zdravie do lekárne získa Vaša lekáreň výhodu oproti konkurencii v tom, že pre pacientov poskytnete okrem poradenstva aj skríning civilizačných chorôb. Lekáreň dokáže pre pacienta poskytnúť nie len konzultačnú činnosť, ale predovšetkým činnosť, ktorá je stále v slovenských podmienkach len výnimočná. Medzi tieto činnosti patrí meranie glukózy, cholesterolu, krvného tlaku spolu so zisťovaním atriálnej fibrilácie a meraním okysličenia krvi. Pri tomto všetkom nezaťaží svoj personál, nakoľko všetko potrebné zabezpečí naše združenie. Lekáreň nebude nútená si zaobstarať drahé technické vybavenie, ani riešiť problém s infekčným odpadom. Lekáreň prostredníctvom takýchto služieb zvýši atraktívnosť svojej prevádzky v konkurenčnom boji a rovnako získa priestor na zvýšený príjem z predaja výživových doplnkov, ktorých odporúčanie je súčasťou konzultačnej činnosti našimi pracovníkmi

Čo potrebujeme zabezpečiť aby sa mohla naša lekáreň do projektu zapojiť

Samozrejme ako prvé nás musíte kontaktovať. Následne prebieha vzájomná diskusia, počas ktorej dohodneme presný termín, kedy sa v lekárni uskutoční samotné meranie. Samozrejme, môžeme sa dohodnúť aj na frekvencii ako často si želáte, aby sme meranie v lekárni uskutočňovali. Po dohodnutí vzájomných podmienok lekáreň a občianske združenie Zdravie do lekárne uzavrie partnerskú zmluvu. Lekáreň je pre nás povinná zabezpečiť len dostatočný priestor na uskutočnenie merania, o ostatné sa postaráme my. Lekáreň približne týždeň pred meraním dostane všetky potrebné podklady, propagačný materiál ako aj plagáty, vďaka ktorým oboznámi pacientov o presnom termíne meraní.

Priebeh samotného merania

Pacientovi okamžite po oboznámení s priebehom meraní a vyplnení krátkeho dotazníka zmeriame hladinu glukózy a celkového cholesterolu, zmeriame okysličenie krvi a tlak pomocou profesionálnych prístrojoch značky Microlife. Tie okrem presného zmerania tlaku krvi poskytnú informácie o tom, či pacient netrpí atriálnou fibriláciou srdca, ktorá je jednou z najčastejších príčin závažných život ohrozujúcich komplikácii srdcového rytmu. Po získaní výsledkov s pacientom skonzultujeme jeho namerané hodnoty, odporučíme mu vhodnú zmenu životného štýlu, či stravovacích návykov a odporučíme vhodný výživový doplnok, vďaka ktorému môže namerané výsledky vylepšiť.

Kto sú naši pracovníci

Náš tím tvoria študovaní farmaceuti a okrem nich zaškolení študenti posledných ročníkov farmácie, ktorí prešli náročným školením pre výkon biochemických meraní a odborným kurzom s výstupným testom. Rovnako zvládajú komunikáciu s pacientom, ktorým takýmto spôsobom poskytujú poradenstvo v oblasti výživových doplnkov a správneho životného štýlu.

Koľko to bude našu lekáreň stáť?

Náš projekt je nesmierne finančne náročný, takže spoluúčasť zo strany lekárne je nevyhnutná. Zapojená lekáreň poskytne nášmu združeniu finančný príspevok vo výške 30€ za 4 hodiny merania. Bližšie informácie o poplatku Vám v prípade záujmu radi poskytneme.

Ak sa chcete zapojiť do projektu, neváhajte a môžete nezávezne vyplniť tento formulár

Projekt Zdravie do lekárne je celoslovenským projektom, do ktorého sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Občianske združenie s rovnomenným názvom ponúkne pre tieto partnerské lekárne komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré súvisí s meraniami biochemických parametrov, ako aj s poskytovaním odborných rád v rámci konzultácie zdravotného stavu pacienta. Naše aktivity sú smerované na celosvetové kampane vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO akými sú: Svetový deň zdravia, Deň diabetu, Deň bez antibiotík, Deň srdca a pod.

Nemáte účet? Registrovať

Prihlásenie užívateľa